Monday, October 5, 2009

MENINGKATKAN MINAT MEMBACA

Ahli falsafah Barat ada menyebut “knowledge is power” yang bermaksud “pengetahuan itu kuasa”. Dengan adanya ilmu pegetahuan, manusia dapat meningkat taraf kehidupan dengan lebih sempurna. Satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan adalah melalui pembacaan. “Membaca Jambatan Ilmu”merupakan ungkapan yang amat sesuai untuk merungkaikan persoalan menanam minat membaca di kalangan pelajar kita pada hari ini. Kajian menunjukkan bahawa purata rakyat Malaysia membaca hanya sehelai muka surat setahun. Bagi seluruh rakyat Malaysia pun membaca sehelai muka surat dalam setahun bagaimana pula golongan remaja. Bagi golongan pelajar pula, mereka hanya membaca sekadar untuk menhadapi peperiksaan sahaja. Kian hari kian merosotnya minat membaca dalam kalangan remaja hari ini, perkara ini perlu ditangani dengan segera dan secara bijaksana.

Antara langkah-langkah yang perlu diambil ialah ibubapa dan guru perlu menjadi suri teladan. Sebelum guru, ibubapa yang bertanggungjawab untuk memberi galakkan membaca sejak awal lagi,iaitu waktu zaman kanak-kanak lagi. Bak kata pepatah, “melentur buluh biarlah daripada rebungnya”. Dalam hal ini, ibubapa yang memainkan peranan paling utama menjadi nadi penggerak untuk memupuk minat membaca dalam diri anak-anak mereka. Selain itu, ibubapa perlu membeli buku untuk anak-anak menjadikan buku sebagai hadiah sempena dengan sambutan hari-hari istimewa. Penyediaan perpustakaan mini di rumah merupakan langkah yang bijak kearah mencapai matlamat ini. Ibubapa hendaklah menyediakan suatu sudut di rumah untuk membaca. Bukan itu sahaja, ibubapa hendaklah menjadi contoh bagi anak-anak.

Selain ibubapa, kerajaan juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan yang berilmu. Kerajaan hendaklah memperbanyak perpuatakaan di desa, supaya remaja di desa dapat meminjam buku secara berkala dan dengan memperbanyak perpustakaan dapat membantu remaja yang tidak bermampu untuk membeli buku atau membantu remaja daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Di samping itu, pihak kerajaan dan swasta hendaklah berganding bahu menjalankan kempen mengenai kesedaran akan membaca dalam kalangan remaja , dan menghebahkan kepentingan serta manfaat amalan membaca kepada seluruh negara.

Selain daripada itu, penerbit buku dan agensi kerajaan perlulah mengadakan pesta buku secara besar-besaran di seluruh negara. Penganjuran pesta buku hendaklah diadakan pada setiap tahun. Dalam pesta buku berkenaan, pelbagai jenis buku perlu dipamerkan yang meliputi bahan bacaan semua peringkat umur dengan harga yang berpatutan. Penganjuran seperti ini,tidak seharusnya diadakan di Kuala Lumpur sahaja, tetapi turut meliputi seluruh negeri di Malaysia , termasuk juga daerah-daerah yang terpencil. Penganjuran seperti ini secara tidak langsung dapat mewujudkan minat membaca dalam kalangan masyarakat.

Pertandingan mengarang yang membabitkan para pelajar juga patut diadakan sama ada di peringkat sekolah, daerah atau negeri. Pada masa ini, banyak pertandingan mengarang telah diadakan di setiap kementerian untuk memberi ruang kepada mereka mencetuskan minda melalui pembacaan. Selain itu, pertandingan lain yang difikirkan dapat memberi peluang kepada pelajar berfikir adalah melalui menulis ulasan buku. Kegiatan-kegiatan ini bukan sahaja menambahkan pengetahuan pelajar terhadap sesuatu bidang ilmu yang dibaca, bahkan aktivati-aktiviti seumpama ini membangkitkan keseronokan membaca di kalangan remaja.

Kesimpulaanya ,para pelajar sekarang merupakan pewaris generasi akan datang. Merekalah yang bakal menentukan hala tuju negara. Untuk mencapai matlamat negara maju, para pelajar ini mestilah menguasai pelbagai bidang ilmu sebagai persediaan untuk mencapai matlamat ini. Aktiviti membaca merupakan salah satu cara yang terbaik dapat menyumbang kepada pengisian ilmu pengetahuan. Jadi , usaha yang bersungguh-sungguh perlu dilaksanakan untuk menggalakan rakyat negara ini membaca untuk melahirkan orang yang berilmu.

kini, internet merupakan suatu daripada media yang penting dalam kehidupan manusia. Berikan pendapat anda tentang pernyataan ini.

Pada zaman sekarang, internet merupakan suatu daripada media yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui internet, kita boleh membuat komunikasi dengan pantas melalui mel elektronik atau e-mel.

Internet juga memaparkan maklumat dalam pelbagai bidang dengan lengkap berserta dengan visual gambar dan juga menambahkan pengetahuan. Internet merupakan suatu media yang sangat berguna kepada pelajar.

Dengan adanya internet, maklumat didapati dengan pantas dan mudah. Ia boleh dapati hanya menggunakan komputer. Kalau ada internet, maklumat hanya di hujung jari dan ia juga mengambil masa beberapa saat sahaja untuk memperoleh sesuatu maklumat.

Selain itu, internet juga memudahkan urusan harian manusia. Ia membantu seseorang dapat membuat pembayaran pinjaman melalui pemindahan wang dalam akaun melalui internet dan juga boleh buat penempahan tiket kapal terbang dan sebagainya.

Akhirnya, internet juga memudahkan untuk membuat komunikasi antara manusia, ia membantu seseorang menghantar berita, bertukar-tukar cerita dan pendapat dengan pantas,mudah dan murah sungguhpun dipisahkan oleh jarak yang jauh.

Kesimpulannya, internet banyak memberikan maanfaat kepada semua orang, jika tidak disalahgunakan. Pengguna haruslah menggunakannya dengan bijaksana dan baik.

KESAN BENCANA ALAM

Bencana adalah sesuatu kejadian yang berlaku secara mengejut, bersifat kompleks dan mengakibatkan kehilangan nyawa, kemusnahan kepada harta benda atau alam sekitar. Contoh bencana alam ialah ribut, gempa bumi, petir, banjir dan tsunami.

Gempa bumi yang buruk belum pernah berlaku di Malaysia , berbanding di Indonesia . Gempa bumi adalah suatu fenomena pergerakan permukaan bumi disebabkan oleh pergerakan alat yang dipanggil Skala Richter. Gempa bumi menyebabkan rumah runtuh. Hai ini memberi kesengsaraan kerana manusia telah kehilangan tempat tinggal .

Hujan yang berterusan tanpa henti boleh menyebabkan banjir. Manakala banjir dari laut boleh menyebabkan limpahan kepada penebat banjir dan akan menyebabkan benteng semula jadi ini musnah. Banjir berlaku apabila sesuatu kawasan, selalunya kawasan rendah, ditenggelami dengan air. Banjir boleh menenggelamkan rumah. Apabila rumah dinaiki air ,segala-gala yang ada dalam rumah seperti perabot, televisyen ,pakaian dan dokumen penting akan musnah.

Bencana alam menyebabkan hasil pertanian akan musnah dan peluang pekerjaan terbatas. Bagi penduduk di kawasan pedalaman yang hidupnya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, bencana alam menyebabkan sumber-sumber akan berkurangan. Kehidupan perlu diteruskan dan sumbangan orang ramai sahajalah yang dapat mamastikan mereka dapat terus hidup.

Bencana alam juga menyebabkan jalan bertar akan retak dan sesetengahnya tidak boleh digunakan terus. Hal ini menyukarkan masyarakat untuk berhubung dengan dunia luar. Apabila situasi ini berlaku, anak-anak tidak dapat pergi ke sekolah , ibubapa tidak dapat pergi kerja, dan peniaga tidak dapat menghantar makanan ke kedai runcit.

Secara tuntasnya, bencana alam merupakan fenomena alam yang boleh berlaku pada bila-bila masa dan kita seboleh-bolehnya berusaha mengelakkan dengan tidak merosakkan alam ciptaan tuhan.

Tajuk: Masalah pencemaran air merupakan salah satu punca kesihatan terjejas. Bincangkan.

AIR adalah komponen penting dalam kehidupan manusia dan penyokong kepada sistem kehidupan global. Air sumber penting untuk minuman , sistem kebersihan , pertanian , industri, pembangunan bandar , kuasa hidro , perikanan , pengangkutan , pengurusan tanah rata atau rendah dan kegiatan lain. Pengurusan air secara tidak cekap boleh menyebabkan wujudnya krisis air. Air mewakili 70 peratus daripada isi bumi dan tidak dapat dinafikan bahawa ia adalah antara bahan semula jadi paling penting di dunia. Air mengandungi hidrogen dan oksigen dan ia amat penting untuk isi planet ini untuk menbesar dan tumbuh.

Walaupun mengetahui kepentingan air dalam kehidupan , manusia bagaimanapun nampaknya begitu mudah mengabaikannya dengan mencemarkannya dan mengotorkan longkang , sungai , tasik dan laut. Pengarah Urusan Segi Perkasa Sdn Bhd , Hisham Jabar , dalam kertas kerja bertajuk “Meminimumkan Pencemaran Alam Sekitar Melalui Pengurusan Industri Kumbahan Air Secara Efektif ” , berkata secara perlahan –lahan manusia sebenarnya mengancam planet sehingga ke tahap organisma mula mati pada kadar yang amat pantas.

Selain ancaman terhadap organisma yang mulai mati , air minuman yang paling penting untuk menjalani kehidupan sihat juga kadangkala dicemari dengan serius.Selain itu , laporan Program Alam Sekitar Bangsa-bangsa Bersatu melaporkan 1.4 ribu juta dari penduduk di muka bumi ini tidak dapat bekalan air bersih bagi menampung keperluan harian mereka dan ia juga meragut 25,000 jiwa setiap hari di seluruh dunia. Sehubungan itu , untuk mengatasi pencemaran air , kita harus memahami masalah dan sekali gus menjadi sebahagian daripada usaha mencari penyelesaian, seperti di Manila(Filipina) , Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) memberi amaran keadaan kesihatan di bandar raya Asia yang pesat membangun akan terjejas jika kerajaannya tidak mengambil langkah segera menangani masalah pencemaran air. Kira-kira 2.3 bilion orang di dunia mengalami masalah kesihatan disebabkan pencemaran air.

Pencemaran mengikut definisi bermaksud untuk merosakkan atau tidak bersih atau kotor. Pencemaran air berlaku apabila sumber air dicemari berikutan sejumlah besar bahan tertentu bercampur dalam air. Apabila air dirasakan tidak sesuai untuk digunakan manusia , maka ia akan didefinisikan sebagai pencemaran air.

Ada dua jenis pencemaran air yang biasa kita dengar; sumber terus atau sumber yang tidak terus. Pencemaran dari sumber terus bermaksud apabila bahan yang bahaya dipancarkan kepada sumber air, contohnya limpahan minyak ke dalam laut. Contoh lain pencemaran sumber terus ialah sisa buangan dari kilang , pengaliran bahan cairan dari kilang , kilang rawatan bahan buangan dan banyak lagi terdedah kepada mencemarkan sumber air utama. Pencemaran dari sumber yang tidak terus pula menyumbangkan pencemaran dari segi perubahan alam sekitar. Sebagai contoh ialah racun serangga di ladang yang kemudian mengalir ke tempat lain menerusi hujan yang kemudian memberi kesan kepada kehidupan akuatik. Contoh lain pula ialah pencemaran yang memasuki bekalan air menerusi tanah atau bumi dan daripada atmosfera air hujan. Tanah dan air dari bumi mengandungi sisa keladak daripada kerja pertanian manusia (contohnya racun serangga di ladang) yang dimusnahkan dengan tidak betul. Pencemaran atmosfera juga berpunca daripada manusia seperti penggunaan kenderaan (asap ekzos , kilang ).

Pengaliran keluar kumbahan air menerusi sektor perindustrian sama ada berskala besar , sederhana atau kecil adalah antara punca serta penyumbang kepada pencemaran alam sekitar jika tiada perancangan , langkah pencegahan dan rawatan secara efektif. Kumbahan air mengandungi bahan keluli , bakteria, organik dan bahan bukan organik yang boleh merosakkan alam sekitar serta akan meningkatkan ancaman kepada alam sekitar dan sekali gus mencemarkan air. Air kumbahan boleh dikategorikan kepada beberapa jenis, sama ada ia mengandungi bahan keluli , organik, bahan bukan organik, serangan bakteria dan pencemaran jenis lain. Sehubungan itu, dengan memahami bentuk sesetengah air lebihan , kita boleh merawat air lebihan berkenaan secara efektif untuk memastikan ia mencapai tahap kebersihan yang sesuai dengan taraf alam sekitar.

Bagaimanapun , ada teknologi untuk mengawasi pencemaran dari sumber terus walaupun faktor politik mungkin menyukarkan keadaan. Pencemaran dari sumber tidak terus bagaimanapun sukar dikawal. Pencemaran yang berpunca daripada sumber tidak terus adalah faktor majoriti atau utama kepada pencemaran yang berlaku di tasik dan sungai.Pencemaran air kumbahan sudah menjadi krisis utama dunia. Bekalan air berkualiti yang tidak menentu untuk bahan minuman, pertanian, perladangan, industri dan lain-lain sejak bertahun-tahun lalu turut menimbulkan masalah. Dengan bekalan air yang tidak mencukupi, cara rawatan dan kitar semula adalah perkara utama yang harus dicapai untuk mengekalkan sumber bekalan air yang amat terhad. Secara geografi , pencemaran air lebihan di Malaysia secara amnya tidak kritikal dan hanya memberikan kesan minimum kepada alam sekitar, masyarakat dan pertanian.

Selain itu , ada juga jenis pencemaran air. Pertama , bahan toksik, sejenis pencemaran berbentuk kimia yang tidak terhasil dalam sistem akuatik. Penyumbang terbesar kepada pencemaran kimia ialah racun serangga dan bahan buangan industri. Kedua , adalah bahan organik , pencemaran organik berlaku apabila lebihan bahan organik seperti baja dan kumbahan memasuki air. Seterusnya, pencemaran terma , pencemaran jenis itu boleh berlaku apabila air digunakan sebagai bahan penyejuk berdekatan kilang industri dan kemudian kembali kepada persekitaran akuatik dengan kadar suhu yang lebih tinggi , sebagai ia sepatutnya. Pencemaran terma boleh menyebabkan berlakunya pengurangan kadar oksigen di dalam air dan meningkatkan kadar keperluan biological oleh organisma akuatik untuk oksigen.

Bagaimanapun , ada beberapa laporan mengenai krisis pencemaran air , penyakit berbahaya dan beberapa isu lain yang penting untuk memastikan rawatan air lebihan itu menjadi lebih efektif. Menurut Redaksi, pada 01 Februari 2007, lebih dari satu billion manusia di seluruh dunia kehilangan akses terhadap sumber air bersih.Sekitar 1.6 juta anak di seluruh dunia meninggal akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi yang sihat. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesihatan manusia.Menurut temuan terbaru Badan Kesihatan Dunia (WHO) ,lebih dari 1.1 billion penduduk kekurangan akses terhadap air minum dari sumber yang ada. Di luar itu, 2.6 billion warga tidak memiliki akses terhad kesihatan dan kebersihan. Pada tahun 2005,WHO memperkirakan sekitar 1.6 juta penduduk meninggal akibat air yang tidak aman dan lingkungan hidup yang tidak higienis.Ertinya terjadi kematian 4.500 anak setiap hari. Penyakit terkait sumber air kotor yang menimpa masyarakat antara lain ialah cirit-birit dan penyakit lain akibat parasit. Sebanyak 80% penduduk dianggarkan tidak memiliki akses terhadap sumber air minum yang bersih berada di sub Sahara Afrika.Hal yang sama terjadi di wilayah Asia Timur da Asia Tenggara.

Ada banyak kesan buruh pencemaran air,ke atas kesihatan manusia.Semua jenis pencemaran mempunyai kesan dan berbahaya kepada manusia serta spesies lain jika ia terlalu serius. Contohnya, sodium boleh memberi kesan kepada masalah jantung, nitrat pula mampu menyebabkan masalah darah.Merkuri dan plumbum boleh mengakibatkan masalah saraf. Sesetengah bahan pencemaran boleh menyebabkan barah. DDT(racun serangga) adalah toksik kepada manusia dan boleh mengubah kromosom. Polychlorinated biphenyls (PCB) boleh merosakkan hati dan sistem saraf ,gangguan kulit, muntah-muntah, demam panas, cirit-birit dan keadaan tidak normal yang bahaya.Disenteri, salmonella, cryptosporidium dan hepatitis adalah antara penyakit yang berjangkit menerusi keracunan air minuman dan air untuk mandi.Sesetengah pantai,sungai dan tasik tidak sesuai untuk orang ramai bersantai kerana bahan buangan kilang yang mencemari kawasan itu.Pencemaran air juga menjadi masalah yang amat serius di negara dunia ketiga di mana jutaan manusia mendapatkan air minuman dari kawasan yang dicemari dengan bahan buangan manusia sendiri. Pencemaran sebegini dikatakan menyebabkan lebih tiga juta kematian setiap tahun kerana cirit-birit, kebanyakannya terdiri daripada kanak-kanak.

Kesimpulannya, didapati huraian di atas jelas memastikan pencemaran air merupakan salah satu punca kesihatan terjejas. Kita hendaklah menyelesaikan masalah ini secepat mungkin .Kita juga harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya.Antaranya ialah,menanam kesedaran betapa pentingnya air di kalangan masyarakat. Contohnya , mengadakan kempen seperti “Sayangilah dan Hargai Air”.Selain itu,menyediakan kemudahan dan mekanisme yang dapat membantu orang ramai memelihara kebersihan dan keindahan alam seperti menyediakan tong sampah dan sebagainya.Seterusnya,menguatkuasakan undang-undang.Contohnya,mengenakan hukuman yang berat terhadap mereka yang melakukan atau menyebabkan pencemaran supaya tidak melakukan lagi. Air ialah sumber penting untuk segala kehidupan. Kebersihan air menjamin kehidupan. Menjaga kebersihan air ialah tanggungjawab masyarakat sejagat. Hargailah air dalam kehidupan.

ISU KESIHATAN

Badan yang sihat amat penting untuk menjalani kehidupan harian serta untuk mempunyai otak yang cerdas. Kesihatan yang baik melahirkan fikiran yang bernas dan tindakan yang berkesan.

Menjaga kesihatan badan menjadi hak setiap manusia dan tidak boleh dipandang remeh. Konsep kesihatan ialah melakukan pencegahan terhadap sesuatu penyakit daripada mengubatinya. Apabila seseorang itu ditimpa penyakit barulah hendak mengambil ubat hendaklah dielakkan.

Menurut pakar kesihatan, ilmu kesihatan terbahagi kepada dua peringkat, iaitu peringkat pengetahuan dan peringkat amalan. Peringkat pengetahuan bermaksud mendapatkan ilmu asas kesihatan dan cara menjalaninya. Peringkat amalan pula adalah dengan mengamalkan ilmu yang diperoleh. Untuk menjaga kesihatan, kita perlulah menitikberatkan kebersihkan diri, alam sekitar, dan makanan.

Pelbagai cara ditekankan untuk menjaga kesihatan, terutamanya dalam hal menjaga tabiat pemakanan.Antaranya dengan memastikan kandungan garam,gula, dan protein sentiasa normal dan seimbang. Jika berlaku perubahan pada badan haruslah menerima rawatan. Oleh itu, kita hendaklah membuat senaman ringan seperti berjoging, bersenam, dan sebagainya bagi mengurangkan kandungan lemak dan kalori dalam badan.

Pada zaman ini, manusia diserang pelbagai penyakit seperti penyakit jantung, AIDS, darah tinggi,barah, kencing manis, dan sebagainya. Menurut laporan Kementerian Kesihatan, rakyat negara ini kurang mengambil berat tentang kesihatan. Mereka tidak mementingkan kawalan penyakit, kesihatan ibu dan anak , perancangan keluarga, dan penjagaan alam sekitar.

Penduduk di negara kita berbangga kerana mempunyai tahap kesihatan yang lebih baik jika dibandingkan dengan sesetengah negara di dunia. Kerajaan memperuntukkan perbelanjaan yang tinggi untuk kesihatan bagi membina hospital dan klinik di seluruh negara dengan bilangan doktor yang mencukupi. Rakyat tidak perlu berasa bimbang kerana terdapat banyak kemudahan perubatan dibandar mahupun di kawasan luar Bandar.

Kesimpulannya , kesihatan yang baik bagi setiap individu adalah penting bagi menjamin dan memastikan negara terus maju dan berkembang.

Huraikan cara-cara hendak memupuk semangat patriotik atau semangat cinta akan negara dalam kalangan generasi muda khususnya pelajar-pelajar.

Sejak kebelakangan ini, banyak diperkatakan tentang pemupukan semula semangat kebangsaan atau nasionalisme dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini. Gesaan ini memang wajar memandangkan generasi muda khususnya pelajar tidak lagi bersemangat kebangsaan seperti generasi sebelum merdeka. Lebih tepat kalau dikatakan semangat cinta akan negara dalam kalangan generasi muda kini adalah longgar, lemah, dan tidak bermaya seperti seseorang yang tidak makan 10 hari. Pada marcapada yang pesat membangun dalam teknologi maklumat ini, semangat patriotik adalah penting untuk membina jati yang kental dan kuat agar dapat mewujudkan perpaduan nasional.

Pelbagai usaha boleh dilakukan untuk memupuk semangat cinta akan negara dalam kalangan remaja kini. Pertamanya, mereka hendaklah digalakkan untuk mengenali tokoh-tokoh yang memperjuang untuk kemerdekaan negara dan mereka juga hendaklah didedahkan kepada jasa-jasa serta pengorbanaan pejuang tanah air kita agar golongan remaja kita sedar dan insaf, bak kata pepatah “Tak kenal maka tidak cinta”.Kalau generasi muda tahu akan pahit maung dan susah payahnya tokoh-tokoh pada zaman silam memperjuangkan kemerdekaan negara , tentunya mereka tidak tergamak menghancurkan keamanan dan kemakmuran yang dikecapi kini dengan tindakan-tindakan negatif.

Pihak sekolah pula hendaklah menanam semangat cinta akan negara dalam diri setiap pelajar dengan mrnyelitkan kecintaan kepada bangsa dan negara dalam setiap subjek seperti , bekerjasama, tolong-menolong, bertoleransi serta berbudi bahasa. Para pendidik hendaklah menggunakan beberapa minit daripada jadual pengajaran sesuatu mata pelajaran untuk menanamkan semangat kecintaan kepada bangsa dan negara. Pendidikan perlu menyuntik semangat juang dan keyakinan diri dalam diri setiap pelajar. Mereka perlu didedahkan dengan semangat “Malaysia Boleh” seperti yang dilakukan oleh Datuk Azhar Mansur dan para pendaki Gunung Everest. Semangat cinta akan negara juga hendaklah dipupuk pada peringkat awal persekolahan lagi.Ibu bapa hendaklah mengasuh anak-anak mereka supaya menghormati keutuhan dan kedaulatan negara.

Selain itu,generasi muda hendaklah digalakkan melawat tempat-tempat bersejarah. Pemerhatian mereka kepada kesan-kesan peninggalan sejarah akan melahirkan semangat juang untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Misalnya, kunjungan ke tempat-tempat yang bersejarah seperti Bandar Hilir, Melaka akan mengingatkan mereka kepada sejarah hitam negara ketika dijajah oleh Portugis,Belanda dan Inggeris.

Di samping itu,golongan muda juga perlu selalu didedahkan kepada Jalur Gemilang yang berkibar megah pada sepanjang masa dan perayaan Hari Kebangsaan setiap tahun itu sepatutnya dijadikan wadah untuk memperbaharui azam mempertahan kemerdekaan pada masa depan. Mereka perlu diberi kesedaran betapa pentingnya erti kemerdekaan terhadap sesebuah negara.

Seterusnya,mereka juga perlu didedahkan kepada lagu-lagu patriotik terutama lagu “Negara ” untuk menyemaikan rasa cinta dan taat kepada negara.Pihak -pihak yang tertentu seperti Persatuan Sejarah Malaysia hendaklah menganjurkan pertandingan menulis esei bertemakan semangat patriotik dalam kalangan pelajar dan generasi muda. Peraduan seperti ini akan memberi kesempatan kepada golongan muda untuk mengumpulkan bahan-bahan sejarah yang banyak dalam akhbar-akhbar. Pengumpulan bahan-bahan sejarah ini secara tidak langsung akan mencelikkan mereka kepada sejarah perjuangan generasi silam demi kemerdekaan negara daripada belenggu penjajah.

Kesimpulannya, kerajaan hendaklah memupukkan semangat cinta akan negara dalam setiap orang rakyat, khususnya dalam kalangan remaja supaya dapat melahirkan seorang modal insan yang cinta akan negara dan pemimpin yang berwibawa untuk masa yang akan datang.

Wednesday, September 9, 2009

Hi, selamat datang ke blog saya.

Hai, selamat datang ke blog saya. Saya berharap dapat mempelajari melalui blog ini.Saya juga berharap anda akan kongsi dan beri komen anda kepada saya.